U NAJAVI
Obuka "PDV evidencije, pregled obračuna PDV i popunjavanje obrasca PPPDV"

5. jul 2018, 10:00 časova, PKS - RPK Sombor, Venac Stepe Stepanovića 30

Teme koje će se obraditi:
  • oblik, sadržina i način vođenja evidencije o PDV
  • oblik i sadržina preglada obračuna PDV (Obrazac POPDV)
  • iskazivanja podataka po vrstama poslovnih promena u skladu sa Pravilnikom
  • primena Korisničkog uputstva Poreske uprave prilikom iskazivanja podataka u Obrascu POPDV na osnovu poslvonih promena u poreskom periodu i iskazivanje podataka u Obrascu PP PDV
  • pitanja i odgovori
Predavač je Snežana Matejić, urednik konsultant IPC. Obuka je namenjena direktorima, zaposlenima u pravnom sektoru, preduzetnicima i fizičkim licima koja su poreski obveznici. 
 
Kontakt:
Jovana Vujković
T: 025 42 07 76
E: jovana.vujkovic@pks.rs