PKS
Privredna komora Srbije u saradnji sa Ministarstvom prosvete i nauke formirala je Bazu podataka o inovacijama i tehnologijama, u cilju njihove tržišne valorizacije i implementacije u privredu. Na ovoj stranici imate mogucnost pretrage svih unetih podataka. Izaberite neku ili sve ponudjene opcije i pritisnite dugme Pretraži. Za umrezavanje u Bazu podnesite zahtev na inovacije@pks.rs

Naziv ili deo naziva:   
Oblast:   
Faza:      
Stanje zaštite: