Sve dobre poslovne ideje lakše je realizovati uz adekvatnu podršku Privredne komore Srbije. Pristup bazi potencijalnih saradnika, savetodavna uloga u vezi sa poslovima internacionalizacije ali i jačanja kapaciteta na domaćem tržištu, on line usluge, samo su neki od benefita koje ima firma „Nova 10 plus trade” zahvaljući saradnji sa Komorom. Široka mreža saradnika Privredne komore Srbije koja je malim tržišnim igračima pojedinačno nedostupna, pruža firmama „male privrede” priliku da se razviju i ubrzano ostvare ciljeve i pre planiranog vremena.

 

METRO Cash & Carry Srbija izražava veliku zahvalnost Privrednoj komori Srbije na sprovođenju niza aktivnosti zastupajući interese industrije i naše kompanije pred Vladom Srbije, nadležnim ministarstvima i institucijama. Mnogobrojnim aktivnostima i značajnim angažovanjem, PKS je omogućila poslovnoj zajednici da se izjasni o svim pitanjima važnim za privredu, iznese svoje stavove, predloge i inicijative. Komora, kao krovna institucija svih privrednih činilaca, ima potencijal da bude ključni faktor povezivanja privrede, profesionalnih organizacija i državnih organa. Veliko ohrabrenje za nas, kao jednog od predstavnika stranih investitora u Srbiji, jeste to što su i Ministarstvo finansija i Poreska uprava, kroz rad sa radnom grupom PKS na izmeni Pravilnika o PDV evidenciji prepoznali konkretne probleme privrede, kao i da će proaktivan pristup pri izradi nacrta poreskih propisa ostati deo prakse i ubuduće. Raduje nas i uverava da će PKS, koristeći svoj značajan uticaj, zajedno sa nama članicama, uspeti da poboljša poslovnu klimu u Srbiji, bude najznačajnija spona između privrede i državnih institucija, kako bismo blagovremeno bili informisani o kratkoročnim i dugoročnim planovima poreske politike, predlozima i izmenama poreskih i drugih propisa.

 

 

Kada smo osnovali kompaniju “Realchoice“, pravni okviri, legislativa, administracija i knjigovodstvo bili su potpune nepoznanice za ekipu koja je radila kod drugih, platu dobijala početkom ili sredinom meseca, bonuse na kraju, i nije imala dodira sa ,,papirologijom’’. U tom segmentu naišli su na veliku podršku Privredne komore Srbije. Povezali smo se sa Privrednom komorom Srbije gde smo uspeli da razumemo na koji način funkcionišu pravni i administrativni okviri jedne kompanije. Takođe, česti smo gosti na konferencijama i panelima a pogotovo onima koji se tiču omladinskog preduzetništva. Upoznali smo i povezali se sa velikim brojem mladih ambicioznih ljudi. Zbog svega toga, smatramo da je saradnja sa Komorom ,,must have’’ svakog biznisa.

 

....saznajte više 

Ferdinand knedle  – tradicionalna
poslastica koja vraća u detinjstvo

 

....saznajte više

 

 

 

 


Učestvujte u kampanji PKS u 2017. Pošaljite nam svoju priču.
 
Ukoliko ste već uspešan preduzetnik ili imate kompaniju i razvijen biznis, ispričajte nam o svom uspehu.
 
Dužina teksta sa visokokvalitetnim fotografijama trebalo bi da bude do 2.500 karaktera (jedna i po stranica A4 formata)
Možete nam poslati i video priču (format MP4, AVI, dužina do 1 minuta)
 
Potrudićemo se da Vaša priča bude što vidljivija i ispričana na najbolji način.  
Priče u pisanoj ili video formi možete slati mejlom na: uspesneprice@pks.rs
Službe za odnose sa javnošću i marketing Privredne komore Srbije
Kontakt telefon: 011 33 00 905
 

infografik 
infographic